3v1 "SEMAFOR"

 

 

Úprava vložky na systém 3v1 „Semafor“ umožňuje majiteľovi v prípade potreby rýchle prekódovanie vložky. Ide o čisto mechanický systém bez potreby špeciálnych nástrojov či služieb.

Ako systém 3v1 „Semafor“ funguje

Cylindrickú vložku nie je nutné demontovať ani rozmontovávať. K vložke dostanete 5 kľúčov v rôznych farbách (červený, žltý, zelený – odtiaľ názov „semafór“). Ako prvé sa používajú zelené kľúče (3ks), v prípade ak stratíte zelený kľúč, môžete vložku bez potreby jej výmeny prekódovať žltým kľúčom. Od chvíle prekódovania používate žlté kľúče (zelené kľúče môžete vyhodiť). Ak potrebujete znova prekódovať vložku, použijete červený kľúč a od chvíle prekódovania používate červené kľúče (žlté kľúče môžete vyhodiť).

Prekódovanie je veľmi jednoduché – zasuňte kľúč a otočte ním, aby ste trvalo zmenili nastavenie vložky na novú kombináciu a vynulovali predchádzajúcu kombináciu, a to až 2 krát !

Možnosti využitia úpravy 3v1 „Semafor“

Úpravu 3v1 doporučujeme v prípade ak Vaše deti často strácajú kľúče či v prípade ak rekonštruujete byt a odovzdali ste kľúče od bytu firme, ktorá realizuje rekonštrukciu. Veľkou výhodou je, že nepotrebujete kupovať novú cylindrickú vložku, stačí len nechať si dorezať nové kľúče do série. K úprave 3v1 sa dodávajú 3ks zelených kľúčov, 1ks žltého a 1ks červeného kľúča.

Hlavné výhody vložky 3v1:

  • Kontrola – Užívateľ má plnú kontrolu nad možnosťami okamžite zmeniť kombináciu cylindrickej vložky.
  • Sloboda – Nie je nutné čakať na prenastavenie v núdzovej situácií
  • Úspory – S prenastavením nie je spojená žiadna práca alebo náklady, zmena je uskutočnená okamžite otočením kľúča
  • Hodnota – Autorizovaní predajcovia Mul-T-Lock môžu jednoducho resetovať vložku 3v1, pokiaľ už boli využité všetky možné zmeny.
  • Jednoduchosť – Užívateľsky prívetivá, ľahká inštalácia, plne mechanická so žiadnym softwarom alebo nákladnou elektronikou.

 

Upozorňujeme, že prekódovanie vložky na novú sériu kľúča (žltú, červenú) je nezvratné a nedá sa vrátiť späť, tak ako je to možné pri funkcii vložiek Flex Control. Vložku je možné „zresetovať“ len u autorizovaných predajcov Mul-T-Lock. Funkciu 3v1 je možné použiť len na vložky značky Mul-T-Lock.

Naši partneri