Čo by mali bezpečnostné dvere spĺňať ?

Bezpečnostné dvere by mali spĺňať 3 základné faktory:

  • Bezpečnostnú triedu – ideálne minimálne 3. bezpečnostnú triedu
  • Protihlukovú výplň min 37 db – aby Vás nerušili vonkajšie zvuky (napríklad výťah)
  • Tepelno-izolačné vlastnosti – ochrana pred prievanom, úniku tepla z bytu

Aby tieto 3 faktory boli splnené je spolu s výmenou dverí vymeniť aj zárubňu.

Bezpečnostné dvere SHERLOCK® Vám toto všetko ponúkajú už v základnej výbave dverí.

Naši partneri