Akú bezpečnostnú triedu dverí zvoliť na zabezpečenie bytu ?

Na zabezpečenie bytu je najvhodnejšia 3. bezpečnostná trieda.

O tomto svedčí aj fakt že sme od začiatku existencie našej firmy predali viac ako 7000 kusov bezpečnostných dverí SHERLOCK® práve v 3. bezpečnostnej triede

Naši partneri