Akú mám istotu že nikto iný nemá kľúč od mojich dverí ?

Pri montáži bezpečnostných dverí, otvárame cylindrické vložky (fabky) priamo pred očami zákazníka. Okrem iného Všetci naši zamestnanci podliehajú prísnemu výberu a kontrole. Bezpečnosť a ochranu objektov a majetku berieme vážne, preto sú zamestnanci našej firmy viazaní mlčanlivosťou.

Naši partneri