Je vhodné vymeniť dvere ešte pred pokládkou alebo po pokládke novej podlahy ?

V podstate je jedno kedy sa bezpečnostné dvere vymenia. Ak chcete vymeniť bezpečnostné dvere ešte pred pokládkou novej podlahy, odporúčame si premyslieť výšku novej podlahy. Najlepšie je ak už podlahu máte kúpenú, v takom prípade Vám naši technici osadia bezpečnostné dvere v dostatočnej výške, tak aby nebol medzi novou podlahou a prahom dverí veľký odskok.

Samozrejme najlepšie je riešiť výmenu dverí až po vyrovnaní podlahy a po pokládke novej podlahy.   

Naši partneri