Má predajca univerzálny kľúč od bezpečnostných dverí ?

Nie, žiadny predajca nemá univerzálny kľúč k bezpečnostným dverám. Takýto univerzálny kľúč neexistuje.

Všetky cylindrické vložky ktoré predávame a montujeme otvárame priamo pred zákazníkom. Všetci naši zamestnanci podliehajú prísnemu výberu a kontrole. Bezpečnosť a ochranu objektov a majetku berieme vážne, preto sú zamestnanci firmy Ľubomír Sýkora viazaní mlčanlivosťou.

Naši partneri