Montovať dvere pred alebo po položení podlahy ?

Z našich skúseností môžeme povedať, že je vhodnejšie riešiť výmenu podlahy ako prvú. 

Naši partneri