Naozaj je bezpečnosť dverí závislá od počtu istiacich bodov ?

Nie, počet istiacich bodov nie je rozhodujúcim parametrom bezpečnosti. Na trhu môžete naraziť na bezpečnostné dvere ktoré sú certifikované v 3. bezpečnostnej triede a majú „len“ 8 bodový uzamykací mechanizmus ale aj na dvere ktoré majú napríklad 13 bodový uzamykací mechanizmus ale taktiež sú certifikované v 3. bezpečnostnej triede.

Rozhodujúcim parametrom bezpečnosti je celková certifikácia dverí do určitej bezpečnostnej triedy.

Bezpečnostné dvere SHERLOCK® spĺňajú všetky bezpečnostné štandardy a certifikácie. Na zabezpečenie bytu odporúčame použiť bezpečnostné dvere certifikované v 3. bezpečnostnej triede.

Naši partneri