Sú bezpečnostné dvere bezpečné len vtedy keď majú istiaci bod do podlahy ?

Nie, bezpečnosť dverí nie je závislá na istiacom bode do zeme . Bezpečnosť dverí udáva certifikácia bezpečnostných dverí  na určitý stupeň ochrany (najčastejšie na 3. stupeň).

Istiaci bod do zeme v sebe ukrýva niekoľko nevýhod. Jednou z nevýhod je práve jeho umiestnenie na podlahe – tým sa doňho veľmi často dostáva špina. Pokiaľ sa do takéhoto bodu dostane väčší kamienok (prípady sa stávali najmä v zime) celý uzamykací mechanizmus dverí sa môže veľmi ľahko zablokovať a vy sa nedostanete von z bytu.

Vedeli ste že firma SHERLOCK® ponúkala taktiež prevedenie dverí s uzamykacím bodom do zeme ?  Po dôkladnom zvážení sme od tohto prevedenia upustili – toto prevedenie môže byť nebezpečné hlavne v prípade keď sa celý uzamykací mechanizmus zablokuje z dôvodu zanesenia otvoru v podlahe. Najväčšie nebezpečenstvo nastáva práve v prípade keď sa celý mechanizmus dverí zablokuje v čase požiaru budovy.

Naši partneri