EVVA XESAR

Xesar je inovácia z dielne firmy EVVA. Tento elektronický uzamykací systém, vyvinutý a vyrábaný v Rakúsku, ponúka firmám rozmanité produkty a možnosti nasadenia, ako aj nadčasový dizajn. Jednoduchá montáž, ako aj bezplatný softvér Xesar a jedinečné kredity KeyCredit firmy EVVA sú iba niekoľkými z mnohých výhod Xesar.

Krátky prehľad výhod Xesar:

  • Cenovo výhodný začiatok pre firmy
  • Rozmanitý sortiment produktov
  • Inovatívny dizajn
  • Virtuálna sieť
  • Flexibilná a jednoduchá montáž na mieste

Ako to funguje:
Všetky prístupové oprávnenia sa odovzdávajú v softvéri Xesar. Prenosom informácií na identifikačné médiá prostredníctvom editora sa jednoduchým spôsobom vytvárajú elektronické kľúče. Pomocou tabletu Xesar sa jednotlivé uzamykacie komponenty pri uvedení do prevádzky synchronizujú so softvérom Xesar. Vo Virtuálnej sieti Xesar identifikačné médiá nachádzajúce sa v obehu následne distribuujú bezpečnostné informácie (čierna listina) v budove.

Jedinečné kredity KeyCredit :
Bezplatný softvér s Pay per key – platí sa iba za to, čo je skutočne potrebné. Nezávisle od veľkosti systému a počtu osôb sú pre každú potrebu k dispozícii vhodné kredity KeyCredit. Na aktivovanie Virtuálnej siete je k dispozícii karta Softwareplus.

Virtuálna sieť XESAR

Virtuálna sieť systému Xesar využíva identifikačné médiá nachádzajúce sa v obehu na výmenu informácií medzi softvérom a dvermi, a takto systém neustále udržuje v aktuálnom stave. Prostredníctvom nástennej čítačky Xesar s riadiacou jednotkou Updatera sa identifikačné médiá predlžujú o nastavené trva

Software XESAR

Rovnako jednoduchý ako uzamykací systém Xesar je aj softvér Xesar. Pozostáva z PC softvéru Xesar a aplikácie pre tablet Xesar. Početné inteligentné funkcie umožňujú pohodlnú každodennú správu. Softvér Xesar poskytuje všetko, čo potrebuje moderný uzamykací systém: správa dverí a používate- ľov, časovo riadené otvárania, ako aj dokonalé protokolovanie udalostí.

Kľučka Xesar

Kľučka Xesar je ideálnym a ekonomicky efektívnym riešením pre dvere s plným krídlom a sklené dvere v interiéri. A to pri jednoduchom a všestrannom využití. Vďaka možnosti výberu spomedzi rozličných kľučiek a povrchových úprav je k dispozícii vhodný variant pre každú situáciu. Na účely jednotného dizajnu v rámci jedného systému je kľučka Xesar k dispozícii aj bez elektroniky. Vďaka

Cylindrická vložka Xesar

Cylindrická vložka Xesar je bezpečnostným výrobkom na uzamknutie dverí pre interiér a exteriér. Je vybavená všetkými podstatnými bezpečnostnými prvkami vysoko kvalitnej uzamykacej cylindrickej vložky, akými sú napr. ochrana proti odvŕtaniu a vytiahnutiu jadra. Voľne sa otáčajúca vonkajšia hlava ponúka vysokú ochranu proti manipulácii. Jedinečná je tiež modulová konštrukcia cylindrickej vložky Xesar. Umožňuje prispôsobenie dĺžky priamo na mieste a zjednodušuje plánovanie. Toto je obzvlášť praktické vtedy, keď si želáte použiť cylindrickú vložku v iných dverách, pričom pri výmene je vložku možné jednoducho a flexibilne prispôsobiť. Mimochodom: S cylindrickou vložkou Xesar je možné kombinovať mnohé moduly z mechanického sortimentu firmy EVVA.svojej jednoduchej koncepcii montáže a vysokej kompatibilite zámku je kľučka Xesar ideálna na účely dovybavenia jestvujúcich dverí. Jednoducho naskrutkujete a hotovo.

Kovanie Xesar

Elektronické kovanie Xesar je optimálnym riešením pre každé dvere. Zjednocuje výhody mechanického kovania a elektronického uzamykacieho systému. Zvláštnosťou kovania Xesar je štíhly dizajn s čistými líniami a čítacou jednotkou integrovanou v jeho forme. Navyše kovanie Xesar umožňuje nasadenie v širokom rozsahu. Napr. pri dverách s plným krídlom alebo rúrkovým rámom v interiéri a exteriéri, ako aj riešeniach panikovej tyče. Dodatočne je k dispozícii široká škála príslušenstva, ktorá zabezpečí, že kovanie v každej situácii vyzerá dobre. Vďaka jeho inovatívnej a jednoduchej koncepcii montáže je obzvlášť vhodné použitie na protipožiarnych dverách.

Nástenná čítačka Xesar

 Nástenná čítačka Xesar má univerzálne použitie v interiéri i exteriéri. Vyznačuje sa vysoko kvalitným dizajnom a ušľachtilým materiálom.V kombinácii s riadiacou jednotkou nástennej čítačky je vhodná na ovládanie elektronických uzamykacích prvkov vo všetkých typoch dverí a mnohého ďalšieho. Napr. pri posuvných a otočných dverách, ako elektronický otvárač dverí, vo výťahoch, v elektronických turniketoch atď. Po vybavení riadiacou jednotkou Updatera sa stáva bezpeč- nostným rozhraním vo Virtuálnej sieti Xesar. Tu sa identifikačné médiá predlžujú o nastavené trvanie platnosti, resp. sa uskutoč- ňuje výmena bezpečnostných informácií medzi identifikačnými médiami a softvérom.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Naši partneri