Fakturačné údaje

Fakturačné údaje

Kompletné informácie na korektné vystavenie daňového dokladu.

Fakturačná adresa:

Sykoralock s.r.o.
Chotárna 57
911 05, Trenčín

IČO: 51895692 
DIČ: SK2120851700 
Zapísaná v Obchodnom registri, v Trenčíne, odd. SRO, vl. č. 37142/R 
SHOWROOM na Hviezdoslavova 199, 911 01 Trenčín (OD Centrum)

 

Bankovné spojenie SEPA:

PRIMA BANKA:
IBAN: SK30 5600 0000 0073 3331 1001/ SWIFT(BIC) kód: KOMASK2X 

 

Naši partneri