Kľúčová služba

V našej kľúčovej službe na Hviezdoslavovej 199 v Trenčíne Vám ponúkame nasledujúce doplnkové služby:

  • Tvorba systémov hlavného kľúča a systémy generálneho kľúča (SGHK)
  • Zjednotenie bezpečnostných vložiek na spoločný kľúč
  • Výroba bezpečnostných kľúčov na počkanie značiek: Mul-T-Lock, EVVA, FAB, Guard
  • Výroba a predaj vložiek s úpravou FLEX CONTROL - úprava vložiek vhodná pre ľudí ktorí svoj byt dávajú do prenájmu
  • Výroba a predaj vložiek s úpravou 3v1 „SEMAFOR“ – úprava vhodná pre ľudí ktorí často strácajú svoje kľúče
  • Montáž a predaj bezpečnostných vložiek Mul-T-Lock, EVVA, FAB
  • Otváranie zabuchnutých bezpečnostných dverí SHERLOCK
  • Odstraňovanie havarijných stavov po vlámačkách
  • Výroba patentovaných bezpečnostných kľúčov – profil kľúčov SHERLOCK s.r.o. (žiadna iná kľúčová služba nevie vyrobiť duplikát kľúča iba zmluvní partneri, tým sa minimalizuje kopírovanie kľúčov)

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Naši partneri