Meranie telesnej teploty pomocou termo kamery

Systém merania telesnej teploty osôb pomocou termo-kamery je vhodný pre veľké inštitúcie ako sú banky, veľké administratívne budovy, obchodné centrá či výrobné podniky, resp. všade tam, kde je vysoká koncentrácia ľudí.

Naše riešenie merania teploty dokáže za 1 sekundu zmerať teplotu až 3 osobám v rovnaký čas a to s presnosťou ±0.3℃.

 

 

Hlavné výhody systému:

 • Vysoká presnosť merania s odchýlkou len ±0,3 °C
 • Rýchlosť merania (3 osoby za sekundu)
 • Spustenie alarmu pri nameraní zvýšenej teploty osoby (sirénka + svetelná signalizácia)
 • Detekcia rozpoznávania tváre
 • Automatický záznam osoby so zvýšenou teplotou do systému a následné upozornenie obsluhy
 • Automatické upozornenie obsluhy na osobu bez rúška na tvári   

 

 

Čo systém merania teploty osôb dokáže ?

Vďaka funkcii rozpoznávania tvári dokáže systém upozorniť na osobu, ktorá sa pohybuje po objekte bez rúška. Rovnako dokáže identifikovať osobu, ktorá má zvýšenú teplotu. Táto funkcionalita sa hodí najmä vtedy, ak nie je na vrátnici prítomný vrátnik 24/7 – v prípade, že do budovy prejde osoba so zvýšenou teplotou, systém automaticky takúto osobu identifikuje na základe nahranej fotografie a osobu rozpozná. Rovnako systém dokáže upozorniť na osobu, ktorej bola v posledných 14 dňoch nameraná zvýšená teplota a ktorá sa pokúša dostať do objektu.

Po skončení epidémie sa dá systém ďalej využiť – záznamové zariadenie je analytické, čo znamená že dokáže z obyčajných IP kamier spraviť kamery s pokročilými funkciami (využitie napr. na perimeter protection). Na jedno IVSS zariadenie je možné napojiť až 16 termo-kamier.

Podmienky správneho fungovania:

 • Umiestnenie v interiéry
 • Umiestnenie aspoň 5 – 7 metrov od vchodu
 • Pre zaistenie odchýlky ±0,3 °C je nutné použiť aj Black Body (Teplotný referenčný bod kamery)
 • Rozostup kamery od Black Body aspoň 7 metrov

Ceny riešenia automatického merania teploty osôb:

Systém automatického merania teploty osôb je možné si prenajať alebo zakúpiť.

 • Prenájom SETU na 2 mesiace: 4 800€ bez DPH / mesiac
 • Prenájom SETU na 3 mesiace: 4 000€ bez DPH /mesiac
 • Kúpa SETU s montážou: 24 724€ bez DPH
 • Viac kamier: cena individuálne

SET obsahuje – 1x termo kameru, 1x Black Body, 1x IVSS, Stojany

 

Vzhľadom na vysoký dopyt po danom systéme je čakacia doba 10 – 15 dní od objednania. Pre presné nacenenie systému neváhajte kontaktovať naše obchodné oddelenie telefonicky 0911 394 349 alebo e-mailom: info@sykoralock.sk

Naši partneri