Bytový dom Partizánska Trenčín

Montáž nových bezpečnostných - protipožiarnych dverí Sherlock v novostavbe v Trenčíne. 

Popis jednotlivých prác:

  • Dosekanie a úprava predpripraveného stavebného otvoru 
  • Montáž 8ks nových zárubní a osadenie dverí
  • Vyspravenie omietky okolo zárubní
  • Odvoz a likvidácia stavebného odpadu

Naši partneri