Montáž bezpečnostných dverí 04

Výmena starých dverí za nové - bezpečnostné, protipožiarne dvere Sherlock. 

Popis jednotlivých prác:

  • Demontáž starých dverí a zárubní
  • Príprava (vysekanie) stavebného otvoru 
  • Montáž nových zárubní a osadenie dverí
  • Vyspravenie omietky okolo zárubní
  • Odvoz a likvidácia stavebného odpadu

Naši partneri