Montáž bezpečnostných - protipožiarnych dverí Sherlock - 09

Montáž nových bezpečnostných - protipožiarnych dverí Sherlock.

Popis jednotlivých prác:

  • Vysekanie a príprava stavebného otvoru s ohľadom na plynový rozvod nachádzajúcim sa nad dverami 
  • Montáž bezpečnostných protipožiarnych dverí SHERLOCK
  • Vyspravenie omietky okolo zárubní
  • Odvoz a likvidácia stavebného odpadu

Naši partneri