SMARTair™ Update on Card

Dokonalé riešenie pre inštalácie so strednou až intenzívnou prevádzkou, ktoré ponúka automatickú kontrolu.

  • Pre inštalácie so strednou až intenzívnou prevádzkou s väčším počtom dverí
  • Na programovanie užívateľských médií je potrebný dodatočný hardware a software
  • Aktualizácia prístupových práv pomocou kariet
  • Nástenný updater je medzičlánok medzi softwarom a dvermi
  • Možnosť naplánovať prístupové práva a časové okná pre dané užívateľské médiá
  • Automatická kontrola záznamov
  • Napájanie pomocou batérií – pri slabých batériách sa spustí varovanie
  • Stenový updater: TCP/IPP pripojenie do databáz
  • Čítanie a zapisovanie pomocou médií na frekvencii 13,56 MHz 

Naši partneri