SMARTair™ Wireless Online

Dokonalé riešenie pre budovy s intenzívnou prevádzkou, ktoré ponúka kontrolu v reálnom čase.

 • Pre inštaláciu s intenzívnou prevádzkou a veľkým počtom dverí
 • Na programovanie užívateľských médií je potrebný dodatočný hardware a software
 • Kontrola vstupov v reálnom čase
 • Aktualizácia prístupových práv a kontrolných záznamov cez komunikačný hub v reálnom čase
 • Možnosť naplánovať prístupové práva a časové okná pre dané užívateľské médiá
 • Diaľkové otváranie dverí pomocou počítača a softwaru alebo pomocou mobilu a aplikácie
 • Komunikačný hub: TCP/IP pripojenie do databáz
 • Rádiová frekvencia dverí – 868 alebo 915 MHz
 • Možnosť ovládať a kontrolovať 30 dverí v 30 metrovom okruhu od komunikačného hubu
 • Ochrana IP65
 • Napájanie pomocou 110-220 VA alebo 12 VCC

Naši partneri