SMARTairPRO

Prístupový systém SMARTairPRO sa vyznačuje ľahkou inštaláciou kde všetky prístupové práva sú uložené na dvernej jednotke ktorá je nezávislá a robustná, čiže nehrozia problémy s komunikáciou. Ďalším znakom systému SMARTairPRO je jednoduchá správa – jednoduché pridávanie, odstraňovanie, aktualizácia užívateľských práv a jednoduchá aktualizácia zámkov. SMARTair je bezdrôtový systém – nie je potreba ťahať žiadnu dodatočnú kabeláž, celý systém je napájaný z batérií.  Identifikačné média (prístupové karty) môžu byť použité aj na iné účely napr. platba v automatoch, termináloch atď. 

Naši partneri