Vzdelávanie

Zaistenie univerzitných areálov je náročnou úlohou vzhľadom na jej rozmery ku koncentrovanému a stále sa meniacemu zaľudneniu. Ponúkame vám riešenia priebežných zmien prístupových práv pre študentov, učiteľov a zamestnancov ako aj pre pracovníkov so svojím dynamickým systémom zamykania s vysokou úrovňou zabezpečenia. Pomocou našich systémov dokážete vykonávať zmeny okamžite, keď k nim príde. Funkcie ako napríklad revízne záznamy môžu veľmi pomáhať pri rôznych príležitostiach, vrátane riešenia incidentov.

Bez ohľadu na to aký veľký univerzitný kampus je, naša firma vám ponúka riešenia, ktoré môžu byť prispôsobené pre každé jednotlivé zariadenie a celkové prostredie ktoré využíva niektoré z nasledujúcich prvkov:

Naši partneri