Záručný a pozáručný servis

 

 

Pre svojich zákazníkov,poskytujeme kompletný záručný a pozáručný servis dverí SHERLOCK®

Záručný a pozáručný servis poskytujeme len pre zákazníkov, ktorý zakúpili bezpečnostné dvere SHERLOCK® v našej predajni na Hviezdoslavovej 199 V Trenčíne (montážny partner Ľubomír Sýkora / Sykoralock s.r.o.)

 • Na výrobok ako celok s príslušenstvom môžete dostať záruku 24 mesiacov.
 • Reklamáciu je možné uplatniť v záručnej dobe a to priamo u dodávateľa, ktorý vám bezpečnostné dvere predal a montoval.
 • Návod na obsluhu je dôležitým pomocníkom pri starostlivosti o bezpečnostné dvere. Bez záručného listu nie je možná reklamácia výrobku.
 • Vaša prípadná reklamácia bude vybavená do 30 dní, bezplatne (ak bude vaša reklamácia oprávnená).

 

Prečítajte si prevádzkové pokyny, aby ste zabezpečili správne fungovanie dverí. Prevádzkové pokyny a návod na obsluhu a údržbu bezpečnostných dverí SHERLOCK® (dokument .pdf)

Záručný a pozáručný servis bezpečnostných dverí iných výrobcov a predajcov neposkytujeme.

Vašim partnerom pre uplatnenie reklamácie je obchodné zastúpenie, u ktorého ste bezpečnostné dvere SHERLOCK® objednali a ktoré realizovalo montáž dverí.

Záruka na bezpečnostné dvere SHERLOCK® sa nevzťahuje:
Na poškodenia spôsobené ohňom, nehodou, zlodejom pri páčení alebo inej neoprávnenej manipulácií s dvermi, nesprávnym používaním výrobku, neodborným nastavením alebo opravou neoprávnenou osobou či neautorizovaným partnerom SHERLOCK®. Ďalej na poškodenie spôsobené neodbornou inštaláciou či úpravou (Kompletnú montáž, nastavenie a úpravu dverí môžu zaistiť len autorizovaní partneri SHERLOCK®, ktorí vlastnia licenciu na prevádzkovanie Technickej služby). Záruka sa nevzťahuje ani na používanie výrobku spôsobom nezlučiteľným s návodom na použitie, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike. 

Pozáručný servis:

 • Nastavenie a premazanie pántov bezpečnostných dverí SHERLOCK®
 • Oprava a výmena zámku bezpečnostných dverí
 • Výmena tesnenia na zárubni/na bezpečnostných dverách
 • Výmena bezpečnostnej cylindrickej vložky
 • Výmena prahu
 • Zaisťujeme kompletnú výmenu povrchu dverí v prípade jeho poškodenia – zaisťujeme zvesenie dverí a následné zaslanie dverí do výroby v Malackách kde povrch vymenia za nový. 

Všetky hore uvedené služby v rámci pozáručného servisu sú platenou službou, ktoré sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka.

Bezpečnostné tipy:

 • Bezpečnostné dvere sú bezpečné len ak sú uzamknuté.
 • Ak Vám ukradli alebo ste stratili kľúč, čo najskôr vymeňte bezpečnostnú vložku
 • Ak Vám nejde zasunúť kľúč hladko do vložky, skontrolujte či nemáte niečo natlačené vo vložke. V prípade ak nezistíte žiadnu chybu, zakúpte si u nás špeciálny silikónový sprej na vložky a streknite ho do vložky.
 • Ak je Váš kľúč zlomený alebo ohnutý nepoužívajte ho, pretože takýto kľúč môže poškodiť cylindrickú vložku.
 • Ak uzamykací mechanizmus dverí nefunguje ľahko skontrolujte či nie sú znečistené otvory do ktorých sa zasúvajú uzamykacie body.
 • Ak na vonkajšej strane dverí máte guľu, a chcete otvoriť dvere, jednou rukou otočte kľúčom a druhou rukou pritiahnite dvere. Dvere nikdy neotvárajte len jednou rukou, pretože môžete poškodiť kľúč alebo zámok dverí.
 • V prípade vybuchnutia bezpečnostných dverí volajte odborníka. Nepokúšajte sa otvoriť dvere sami.

 

Naši partneri